Daxing Rose Garden

Daxing District, Beijing, China

 

.